انگشتر (حلقه نشان) کد:6580

wedding_ring_no_6580wedding_ring_no_6580

رنگ طلای انگشتر (حلقه نشان) کد:6580 با توجه به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد

انگشتر (حلقه نشان) کد:6580

  Notice: Undefined index: AttrItem in /home/kourosh1/public_html/wp-content/themes/IranAvada-Child/includes/royal-elements/includes/iravada-uniq-attr.php on line 151
 • وزن طلا: 5.29 گرم

 • Notice: Undefined index: AttrItem in /home/kourosh1/public_html/wp-content/themes/IranAvada-Child/includes/royal-elements/includes/iravada-uniq-attr.php on line 151
 • وزن الماس برلیان : 0.38 قیراط

 • Notice: Undefined index: AttrItem in /home/kourosh1/public_html/wp-content/themes/IranAvada-Child/includes/royal-elements/includes/iravada-uniq-attr.php on line 151
 • وزن الماس باگت: 0.35 قیراط

 • Notice: Undefined index: AttrItem in /home/kourosh1/public_html/wp-content/themes/IranAvada-Child/includes/royal-elements/includes/iravada-uniq-attr.php on line 151
 • Clarity: VS

 • Notice: Undefined index: AttrItem in /home/kourosh1/public_html/wp-content/themes/IranAvada-Child/includes/royal-elements/includes/iravada-uniq-attr.php on line 151
 • Color:G

88,300,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید